Nadmerný hluk v spoločných priestoroch bytového domu 

Bytová jednotka v bytovom dome je zložená zo samotného bytu a obnáša súčasne aj podiel na spoločných častiach domu. Tým sú myslené časti, ktoré podľa svojej povahy a určenia majú spoločne slúžiť užívateľom jednotlivých bytových jednotiek. Nie vždy sú jasne stanovené pravidlá pre používanie a využívanie týchto priestorov, čo môže…