Vykurovanie – chyby pri inštalácii plynových zdrojov tepla

Vykurovanie patrí k domu od nepamäti. Príjemne vykúrená miestnosť nám dodáva pocit útulnosti a pohodlia. Zle zvolený druh vykurovania však môže pokaziť inak príjemné bývanie. Pred rekonštrukciou alebo stavbou kúrenia je dôležité zvážiť všetky pre a proti rôznych typov vykurovania, pretože táto investícia je dlhodobá a rozhodne by sa nemala…

Elektroinštalácia – ochrana pred bleskom

Búrka je pre väčšinu ľudí len ďalším meteorologickým javom, ale pre naše elektrické obvody a zariadenia v dome sa môže stať veľkým strašiakom. Ak nám blesk udrie do antény, môže nám odpáliť domáce spotrebiče. Je preto nutné mať domov adekvátne zabezpečený proti úderu bleskom. Elektroinštalácia všeobecne Elektroinštalácia nie je nič…

Vykurovanie – chyby vo vykurovacích rozvodoch a telesách

Dom nie je len o dobre postavenej hrubej stavbe a streche. Tieto dve nosné konštrukcie nám samy o sebe nezabezpečujú pohodlné a bezstarostné bývanie. K domom neodmysliteľne patria tiež rozvody elektriny, vody a kúrenia. A najmä teplo domova nám dáva pocit útulnosti. Zle navrhnuté vykurovacie sústavy sa môžu ľahko stať…

Vzduchotechnika – chyby v odťahu vzduchu z kuchyní a hygienických miestností

Čistý vzduch v dome je jedným z parametrov, ktorý môže ovplyvniť zdravie. Uzavreté a zle vetrateľné priestory sa môžu stať potenciálnym zdrojom chorôb. Pravidelné a časté vetranie je základom úspechu a tento jednoduchý úkon nám zaistí kvalitnejší vzduch v dome. Vetranie však často na zabezpečenie vhodného ovzdušia nestačí a je…

Vzduchotechnika – chyby v lokálnych a centrálnych systémoch vzduchotechniky

Pod pojmom vzduchotechnika si veľa ľudí predstaví obrovské rúry, ktorými v amerických akčných filmoch preliezajú hrdinovia do budov. Len málo ľudí si ich spojí s rodinnými domami. Napriek tomu je vzduchotechnika súčasťou moderných novostavieb a jej múdre využitie nám zaistí finančnú úsporu a zdravé prostredie k životu. Môže budova ochorieť?…

Plyn – chyby v rozvodoch vonkajšieho plynovodu

Plyn je súčasťou mnohých našich domácností. Podľa posledných prieskumov obľuba plynu v Slovenskej republike rastie. Počas niekoľkých rokov došlo k oživeniu mŕtvych prípojok plynu. Odborníci tento fakt pripisujú kotlíkovým dotáciám a výstavbou nových rodinných domov v oblastiach napojených na plyn. Zemný plyn od základu Z chemického hľadiska je zemný plyn…

Elektroinštalácia – prípojková skriňa a elektromerový rozvádzač

Keď už máme postavenú hrubú stavbu je čas premýšľať nad rozvodmi elektriny v dome. Ich logické a účelné rozmiestnenie zaistí pohodlie pri ich používaní. Zásobovanie elektrinou v dome je samozrejmosťou a všetky chyby pri inštalácii sa môžu prejaviť rôznymi problémami a poruchami. Pri projektovaní elektroinštalácie platí pravidlo, dvakrát meraj –…

Elektroinštalácia – bytové a domové rozvody silnoprúdu

Elektrina a s tým spojené elektrické rozvody sú neoddeliteľnou súčasťou každého domu. Bývanie bez elektriny si v dnešnej dobe nedokážeme predstaviť a berieme ju ako samozrejmosť. Zle logicky navrhnuté rozvody elektriny nám môžu skomplikovať bývanie a znepríjemniť každodenné používanie spotrebičov. Čo je to elektroinštalácia a aké sú na ňu požiadavky…

Ako na poruchy elektroinštalácie a s tým súvisiace zásuvky a svietidlá?

Funkčná domácnosť je základom spokojného bývania. Nezaobídeme sa v ňom bez mnohých vymožeností modernej doby, vrátane elektriny. K rozvodu elektriny nám slúži elektroinštalácia, ktorá je však v mnohých domoch a bytoch zastaraná. Ako takú elektroinštaláciu renovovať a ako správne zapojiť zásuvky a svietidlá? Pozrime sa bližšie, čo to vôbec elektroinštalácia…

Elektroinštalácia – správne zónovanie kúpeľní a spŕch podľa normy

Elektroinštalácia je neoddeliteľnou súčasťou našich domovov. Vďaka nej môžeme v domácnosti využívať elektrickú energiu a sledovať televíziu, variť, svietiť alebo si aj kúriť. Náležitú pozornosť musíme venovať elektroinštalácii v kúpeľni a správne tento priestor zónovať. Len tak budete mať istotu, že nedôjde k úrazu elektrickým prúdom. Ak sa chystáte rekonštruovať…

Elektroinštalácia – slaboprúdové rozvody

Elektronika a elektroinštalácia prešli k svojej dnešnej podobe veľkú cestu. Najmä slaboprúdové rozvody postúpili, doslova, skokovo dopredu a ich vývoj beží nezadržateľne ďalej. V dnešnej dobe je možné navrhovať také slaboprúdové rozvody, o ktorých sa ľuďom pred desiatimi alebo pätnástimi rokmi mohlo len snívať. Požiadavky na elektroinštaláciu vo všeobecnosti Elektroinštalácia…

Elektroinštalácia – napätie na hranici alebo mimo hranicu normovej požiadavky

Elektroinštalácia v dome je jedným zo základných pilierov každej stavby. Zle vykonané rozvody elektriny v dome môžu zo sna o bývaní urobiť nočnú moru. Niektoré poruchy si spôsobíme sami už počas stavby, a síce chybou projektanta alebo snahou ušetriť. Iné problémy, bohužiaľ, neovplyvníme. Medzi tieto chyby patrí kolísanie napätia v…

Elektroinštalácia – chyby revízie elektroinštalácie

Elektroinštalácie sú základným prvkom každého domu. Bez prístupu k elektrine si domov dokážeme len ťažko predstaviť. Pri zhotovení elektroinštalácie je dôležitý projekt, realizácia, ale aj následná kontrola. Bohužiaľ, následné revízie elektroinštalácie sú často podceňované a následné nehody môžu spôsobiť veľké škody.. Elektroinštalácia všeobecne Elektroinštalácia je súbor vzájomne prepojených vodičov, ovládačov…

Vykurovanie – chyby pri inštalácii elektrických zdrojov tepla

V dnešnej dobe je možné dom vykurovať rôznymi spôsobmi. Nemôžeme jednoznačne povedať, že niektoré spôsoby vykurovania sú horšie ako iné. Voľba druhu vykurovania závisí od požadovaných vlastností, veku budovy a veľkosti vykurovaného objektu. Hoci sú dostupné mnohé nové riešenia, tak niektorí ľudia stále nedajú dopustiť na tradičné spôsoby vykurovania. Ako…

Vykurovanie – chyby pri inštalácii kotlov, kachlí a krbov na tuhé palivá

Mohlo by sa zdať, že kachle a krby na tuhé palivá sú už minulosťou, ale opak je pravdou. Nielen kvôli stúpajúcej cene elektriny a plynu sa tento spôsob vykurovania stále teší veľkej obľube. Navyše krásne kachle alebo krb dokážu v interiéri navodiť neopakovateľnú atmosféru a praskanie ohňa pôsobí upokojujúcim dojmom.…

Vykurovanie – chyby pri regulácii tepelného zdroja vykurovacej sústavy

Správne vyhriaty dom poskytuje svojim obyvateľom pohodlné bývanie. Príliš studené alebo prekúrené priestory môžu spôsobovať najrôznejšie zdravotné ťažkosti. Každý z nás má inú komfortnú teplotu, rovnako tak by mala byť v niektorých miestnostiach udržovaná nižšia teplota. Na udržiavanie požadovanej teploty slúžia regulátory výkonu a termostaty. Rozdelenie vykurovania podľa umiestnenia zdroja…

Kanalizácia – chyby v rozvodoch

V oblasti staviteľstva sa bežne používa pojem technické zariadenie budov (TZB). Ide o súbor všetkých súčastí, ktoré sa podieľajú na vnútornom prostredí a chode domu. Patrí sem vodovod, kanalizácia, elektrina a kúrenie. Je potrebné si uvedomiť, že bez riadneho technického zabezpečenia budovy si neohrejeme vodu na čaj, neosprchujeme sa, ba…

Vodovod – chyby v rozvodoch

Vodovod je neodmysliteľnou súčasťou inžinierskych sietí. Bez tečúcej vody si dnes svoj domov takmer nedokážeme predstaviť. Zásobovanie vodou je v domácnosti veľmi špecifické a má jasne dané pravidlá a normy. Nedodržanie týchto predpisov môže viesť nielen k zlému zásobeniu vodou, ale aj k ohrozeniu zdravia obyvateľstva z dôvodu kontaminácie vodovodného…

Plyn – chyby u spotřebičů

Spotřebiče na plyn jsou v České republice velmi oblíbené a obliba plynu stále stoupá, svědčí o tom i oživování mrtvých přípojek a budování nových. Přestože je zemní plyn fosilním palivem, tak jeho zásoby na Zemi jsou velké a v nejbližších desetiletích nehrozí, že by byla jeho ložiska vytěžena. Cesta zemního…

Plyn – chyby v rozvodech vnitřního plynovodu

Díky podpoře plynofikace vzrůstá spotřeba zemního plynu. V porovnání s Evropskou unií je však Česká republika mírně pod průměrem v jeho užívání. Zemní plyn je velmi oblíbeným palivem zejména pro svou snadnou dostupnost, jednoduchost používání a velikou variabilitu. Cesta zemního plynu k zákazníkovi Hlavní složkou zemního plynu je metan. Jde…