Nedostatočné denné osvetlenie v interiéri domácnosti

Prirodzené svetlo v interiéri dokáže s naším zdravím a psychikou hotové divy. Denné svetlo zlepšuje našu náladu a zvyšuje celkovú kvalitu života. Problém však nastáva vo chvíli, keď trávime v interiéri prevažnú časť dňa a neužijeme si denné svetlo niekde vonku. Mnoho domov a bytov trpí nedostatočným denným osvetlením. Na…

Nedostatočné oslnenie pozemkov v okolí obytných budov

Ak sa budete púšťať do stavby obytnej budovy, ktorá sa nachádza v okolí iných budov, stavieb a rekreačných pozemkov, prípadne pozemkov pripravených na zastavanie, je potrebné dať si pozor na to, aby sa táto stavebná konštrukcia nestala príčinou zatienenia denného osvetlenia, oslnenia či preslnenia. Pri stavbe nového domu je asi…