Jak naložit s dešťovou a šedou vodou

Voda velmi významně přispívá k uživatelskému komfortu bydlení. Je jí však stále méně, což se projevuje nejen na ceně, ale i v rostoucích požadavcích na hospodaření s touto cennou komoditou. Nejběžnějším a pohodlným zdrojem vody je veřejný vodovodní řad, v mnoha rodinných domech studna. Pohodlí první možnosti výrazně determinuje závislost…