Prenikanie vody do objektu v mieste ukončenia izolácie suterénu

Akýkoľvek prienik vonkajšej vlhkosti do objektu je nežiaduci a vždy sa mu snažíme zabrániť. Na to slúži predovšetkým hydroizolácia, vykonávaná na stavbách už od najspodnejšej dostupnej úrovne, pri budovách so suterénom teda dokonca pod úrovňou okolitého terénu. Pre návrh i realizáciu správneho odizolovania proti vnikaniu vody sú stanovené normy a postupy,…