Deliace priečky majú vplyv na kvalitu bývania

Ak sa práve zaoberáte myšlienkou postaviť si dom, iste ste si už aspoň v hlave prebrali, ako bude vyzerať exteriér aj interiér vášho budúceho kráľovstva. Samozrejme, vonkajší vzhľad domu je veľmi dôležitý, ale záleží aj na tom, ako vyriešite miestnosti vnútri. Keďže si vaše zázemie budujete na dlhé roky, správny…

Murované priečky pod drobnohľadom

Prečo sa priestor medzi obvodovými múrmi delí pomocou murovaných priečok, to je asi každému jasné. Musíme však odlišovať nosné múry od priečok, ich konštrukcie a účel sa totiž výrazne líšia. Účelom priečok je rozdelenie priestoru do požadovaných celkov, teda miestností. Priečky neplnia nosnú funkciu a sú nezávislou zvislou konštrukciou, na…

Trhliny v nenosných konštrukciách spôsobené deformáciami iných konštrukcií

V oblasti trhlín sa odporúča najprv rozdeliť konštrukcie na nosné a nenosné. Horizontálne nosné konštrukcie sú základmi poschodí a stropov. Priestor vertikálne rozdeľujú a prenášajú všetok tlak do zvislých nosných konštrukcií. Pozostávajú z nosnej konštrukcie, podlahy a podhľadu. V moderných priemyselných budovách môžu chýbať podlahy či podhľady, ich funkciu potom preberá…

Stěny a příčky z cihel

Stavebník námi navštíveného domu si zvolil pálené cihelné bloky Heluz, aby co nejefektivněji využil všech výhod, které tento ucelený stavební systém nabízí. Ucelený systém Náročné požadavky na vlastnosti budov i na logistiku, rychlost a snadnost výstavby přejí uceleným stavebním systémům. Budova postavená ze stavebních komponentů od jednoho výrobce totiž dosahuje…

Obvodové stěny a příčky

Zásadním rozhodnutím, které může výrazně ovlivnit vlastní průběh stavby i její budoucí uživatelské vlastnosti, je volba stavebního materiálu pro obvodové stěny. Zdivo s vnitřní izolací Dům na předchozích stránkách je postaven z Porothermu T Profi tloušťky 38 cm, což jsou cihly pro jednovrstvé obvodové zdivo plněné minerální vatou. Proti navlhnutí…

Interiér určují příčky

Dům nedefinuje pouze jeho velikost, tvar či forma, ale také jeho obsah. Uspořádání interiéru pak předurčují dělicí příčky, které působí jako konstrukční, architektonický a hlavně funkční prvek. Trendem jsou moderní, vzdušné interiéry. Z původních, funkčně striktně vymezených a povětšinou nevelkých místností, typických právě pro starší rodinné domy, se dnes stávají…

NÁVOD: Příčka jako interiérová hříčka

Sádrokartonovými deskami lze kupříkladu jednoduše rozdělit obytný prostor na menší místnosti. Příčku vytvoříte suchou cestou bez cihel či tvárnic, vzniklou dutinu využijete například k instalacím. Sádrokarton se zrodil koncem minulého století z dokonalé symbiózy sádry s papírem. Tenkrát dozajista nikdo netušil, že vzniká nová a dokonalá stavební technologie, jejímiž nespornými přednostmi jsou…

TÉMA: Jak se člení interiér

Příčky jsou stěnové konstrukce, sloužící k rozčlenění interiéru budovy na jednotlivé místnosti. Kromě prostorového členění nemají statickou funkci a neslouží ke ztužení stavby. Lze je realizovat z různých materiálů v závislosti na nosné konstrukci budovy a účelu jednotlivých místností. O příčkách Kromě zděných příček lze realizovat i příčky celistvé z betonu, ze…

Stavba našeho domu – 6. díl: Příčky a izolace desky

SERIÁL – V minulém díle seriálu jsme se zabývali výběrem stavebního materiálu a budování obvodových zdí, nyní se zaměříme na příčky a izolaci základové desky. Stěny již stojí, nyní přichází na řadu příčky. Připomeňme si, že dům je jednopatrový, takže v přízemí paní Kristýna použila příčkovky Porotherm o tl. 11 cm a v patře Ytong o tl. 10 cm,…

TÉMA: Proměna interiéru aneb i dům se časem okouká…

Stavba se svými vnitřními prostory, provozními technologiemi i vybavením je během své životnosti vystavena působení mnoha vlivů. Roli hrají účinky přírodních živlů, strukturální změny materiálů, amortizace a přirozená sešlost stářím. Pokud jde o interiér, mění se i módní trendy, potřeby či vkus majitelů. Je čas na změnu… V souvislosti se…