Bezpečnosť na stavenisku

Možno si myslíte, že bezpečnostné opatrenia sa týkajú len veľkých stavieb a že pri stavbe rodinných domov si vystačíte s opatrnosťou a zdravým sedliackym rozumom. To bohužiaľ platí len do chvíle, než sa niečo skutočne stane a začne vyšetrovanie, či bolo na stavenisku všetko podľa platných predpisov. O tom, že…

Bezpečnost na staveništi

Možná si myslíte, že bezpečnostní opatření se týkají pouze velkých staveb a že u stavby rodinných domů si vystačíte s opatrností a zdravým selským rozumem. To bohužel platí jen do chvíle, než se něco skutečně stane a začne vyšetřování, zda bylo na staveništi všechno podle platných předpisů. O tom, že…