Prenesenie požiaru interiérom z alebo do bytu

Obytné domy a panelové domy musia spĺňať veľmi prísne protipožiarne normy. Požiadaviek je hneď niekoľko a v dnešnej dobe sa často stáva, že predtým postavené domy už nevyhovujú dnešným normám. Rekonštrukcia je v takýchto prípadoch veľmi nákladná, ale neodstránenie porúch by mohlo v prípade požiaru viesť ku katastrofe. Požiarna odolnosť…

Prenesenie požiaru exteriérom z alebo do bytu

Požáry domácností patří k těm nejzávažnějším nehodám, které obyvatele domu ohrožují majetkově i na životech. Většina požárů vzniklá Požiare domácností patria k tým najzávažnejším nehodám, ktoré obyvateľov domu ohrozujú majetkovo, ale aj na životoch. Väčšina požiarov vzniknutá v domácnosti je spôsobená ľudskou chybou, ktorej sme mohli predchádzať. Bytové aj rodinné domy…

Nefunkčný vnútorný zdroj vody na hasenie v bytovom dome 

Požiare bytových domov sú veľmi závažné, pretože ohrozujú na živote a majetku viac osôb. Povzbudivou správou je, že požiare v Slovenskej republike zachvacujú skôr neobývané miesta, výrobné haly a voľné priestranstvá. Avšak k požiarom rodinných domov a obytných domov stále dochádza a je veľmi dôležité dodržiavať určité zásady pri stavaní…

Nedostatočné parametre únikovej cesty v bytovom dome  

V bytových domoch sa musia dodržiavať určité pravidlá, ktoré sú vymedzené zákonom. Kvôli bezpečnosti osôb je napríklad potrebné, aby v každom bytovom dome pri možnom požiari bola úniková cesta. Niekedy sú ale v domoch rôzne nedostatky, ako sú veci nájomníkov na chodbách alebo zlé označenie únikových ciest. Pri požiari je…

Chýbajúca alebo nedostatočná prístupová cesta k rodinnému domu pre hasičov

Pri stavbe rodinného domu musíme myslieť na to, akým spôsobom sa k nej v budúcnosti dostaneme. Spočiatku je nutné vyriešiť problematiku prístupovej cesty. Chýbajúca alebo nedostatočná prístupová cesta k rodinnému domu komplikuje prístup hasičov k možnému požiaru. Spevnená, široká a kvalitná prístupová cesta je hlavne vo vašom záujme a je…