Nebezpečná koncentrácia radónu z podložia

Radón – bezfarebný plyn, o ktorého prítomnosti často nemáme ani poňatia, predstavuje vážne nebezpečenstvo pre naše zdravie. Dokonca ide o jeden z faktorov, ktoré majú za následok rakovinu pľúc. Práve nenápadnosť radónu je zavádzajúca a často sa tak stane, že si kupci nového domu zakúpia spolu so stavbou aj nebezpečný…