Výber materiálov ovplyvňuje odhad ceny domu – 2. časť: Druhy podláh

SERIÁL – Každý typ podlahoviny má svoje cenové rozpätie, technologické nároky a nároky na stavebnú pripravenosť. Tieto faktory investorovi sťažujú finálny cenový odhad. Stavebná pripravenosť konštrukcie-inými slovami: jej stav, je zásadný faktor voľby podlahy podľa druhu roznášacej vrstvy. Roznášacia vrstva je vrstva materiálu medzi izolačnou vrstvou kladenou priamo na konštrukciu…