Materiály a riešenia pre zateplenie a chladenie

Úspory a šetrenie v oblasti zatepľovania sú súčasťou celospoločenského trendu. O izolačných materiáloch sa hovorí v súvislostiach s finančnými úsporami, úsporami energie, ekológiou či zelenými dotáciami. Výber izolantu a technológie sú v tomto zmysle kľúčové. Výskumy a merania ukazujú, že kvalitnou tepelnou izoláciou možno znížiť spotrebu energie na vykurovanie až…

Materiály a řešení pro zateplení a chlazení

Úspory a šetření v oblasti zateplování jsou součástí celospolečenského trendu. O izolačních materiálech se mluví v souvislostech s finančními úsporami, úsporami energii, ekologií či zelenými dotacemi. Volba izolantu a technologie jsou v tomto smyslu klíčové. Výzkumy a měření ukazují, že kvalitní tepelnou izolací budov je možné snížit spotřebu energie na…

Vnější kontaktní zateplení

Přestože vývoj stavebních technologií umožňuje stavět energeticky úsporné i pasivní domy bez vnějšího kontaktního zateplování, má tato technologie stále široké uplatnění. O současných možnostech jsme hovořili s odborníky. Nejpoužívanější technologií kontaktního zateplení je tzv. systém ETICS (zkratka z anglického odborného označení external thermal insulation composite system), kdy je tepelná izolace…

Kontaktní zateplení v souvislostech

O moderních technologiích zateplování, vlastnostech a výhodách s námi hovořil Pavel Rydlo ze společnosti Isover. Radí: Pavel Rydlo, ze společnosti Isover [lock] Na trhu je dnes řada stavebních systémů bez vnějšího zateplení (pórobeton, keramické bloky plněné polystyrenem či vatou atd.) – v čem vidíte hlavní oblasti použití vnějšího kontaktního zateplení?…