Tehly alebo betón? Výber stavebného systému

Výber stavebného materiálu je kľúčovým faktorom pre stavebnú náročnosť i budúcu kvalitu života v dome. V zornom poli výrobcov je teda niekedy aj veľa protichodných požiadaviek, ktorých výslednicou by mali byť spoľahlivé a trvanlivé stavebné materiály. Každý má inú predstavu o ideálnom dome – u niekoho sa táto predstava zhmotní…

Dřevěný dům levnější nebývá

ROZHOVOR – O zkušenostech se systémy moderních dřevostaveb s námi hovořila architektka Gabriela Kaprálová. Co bývá u stavebníků hlavním motivem při volbě dřevostavby? Určitě je to v první řadě vztah k materiálu, k přírodě, ekologický pohled na bydlení a také rychlost výstavby. Někteří stavebníci očekávají, že dřevostavba bude levnější než…

Panelové dřevostavby

Panelové dřevostavby, přesněji vyjádřeno domy montované z velkoplošných dílců na bázi dřeva, si získávají čím dál větší oblibu. Přírodní charakter a rychlá a jednoduchá výstavba se přímo nabízejí jako jejich hlavní výhody, nejsou ale zdaleka jediné. Na našem území se nejčastěji budovaly domy roubené z masivních trámů nebo hrázděné z…

Cesta k moderní dřevostavbě

Pokud uvažujete o stavbě nového domu a uvažujete o sendvičové prefabrikované dřevostavbě, připravili jsme pro vás základní informace, jak přípravný proces i stavba takového domu probíhá. Sendvičovou dřevostavbu na první pohled od běžného zděného domu nerozeznáte; odlišnosti jsou v konstrukci, vlastnostech, rychlosti výstavby a dalších výhodách. Nejprve si řekneme, co…

Trhliny od premŕzania zeminy pod základmi

Zmeny teploty, samozrejme, majú vplyv na podkladovú vrstvu, či už je tvorená jednotným podložím, alebo sa skladá z rôznorodých hornín. Pri výrazných zmenách teplôt dochádza k pnutiu a ďalším pohybom, predovšetkým pri výraznom ochladení môže dôjsť k pôsobeniu veľkých síl na základy konštrukcie, čo môže ovplyvniť stabilitu budovy aj byť príčinou…

Zdvihnutie hladiny podzemnej vody k podzemiu stavby a jej prenikanie do konštrukcií

Pokiaľ dochádza k zvýšeniu hladiny podzemnej vody, vždy to máva nejakú konkrétnu príčinu. Navyše, pre stavebníka alebo majiteľa nehnuteľnosti nebýva toto zistenie nijako príjemné, najmä ak zvýšenie hladiny bude príčinou prieniku vlhkosti a vody do konštrukcie objektu. Vždy je veľmi dôležité včasné zistenie príčin tohto javu a následné hľadanie dostatočne…

Nedostatočná zvuková izolácia obvodových konštrukcií domov

Ako by nestačilo, že u susedov občas počuť zadupanie alebo hlasno pustenú hudbu, vonkajšie zvukové ruchy bývajú ešte nepríjemnejšie. Navyše s električkami, autami alebo iným hlukom z vonku si to nemôžeme vydiskutovať ako so susedmi. Rovnako tak ani nemožno spoločne hľadať rozumné riešenie, tu to ostáva len a len na…

Nedostatočná vzduchotesnosť obálky budovy 

Obálka budovy je realizovaná predovšetkým za účelom ochrany celého domu pred škodlivými vplyvmi, a teda ide o konštrukciu, ktorá by mala zaručovať dostatočnú vzduchotesnosť. Práve táto vzduchotesnosť je totiž dôležitá na zamedzenie energetických strát. Tradične je spájaná predovšetkým s problémom okenných škár a miest styku obvodových dielcov panelových budov. V…

Tepelné mosty v obvodových konštrukciách

Tepelné mosty obvodových konštrukcií môžu znamenať značný problém, a preto je potrebné venovať ich riešeniu veľkú pozornosť a snažiť sa ich vznik čo najviac eliminovať. Rozhodne nie je možné ich podceňovať, pretože výsledný dopad prípadného tepelného mosta môže byť pre celú stavbu veľmi nežiaduci. Tepelné mosty totiž prinášajú so sebou…

Zatekanie vody do konštrukcií v dôsledku dodatočného poškodenia izolácie

Voda si v mnohých prípadoch dokáže nájsť cestu, ktorá jej umožní dostať sa na rôzne miesta a to často bohužiaľ aj tam, kam práve nechceme. Jej sila by sa rozhodne nemala podceňovať, pretože pokiaľ problém so zatekaním do rodinného domu, garáže, pivnice alebo, naopak, do horných častí stavby (ako je podkrovie),…

Trhliny na objekte založenom na viacerých rôznych horninách

Keď sa na budove začnú objavovať trhliny, je to viac než jasný signál toho, že je niečo zle. Príčiny môžu byť, samozrejme, rôzne, niekedy sa dokonca môže spojiť hneď niekoľko dôvodov dohromady. Prvou tendenciou býva hľadať chyby v projekte alebo v nekvalitne odvedenej práci stavbárov, pritom ale môže ísť aj…

Trhliny spôsobené zmenou vlhkosti niektorých hornín

Podložie má vždy výrazný vplyv na stabilitu a ďalšie vlastnosti konštrukcií, to celkom logicky vyplýva z faktu, že ak sú veci v bezprostrednom kontakte, je samozrejmé, že sa navzájom ovplyvňujú. Pri podkladových horninách záleží na ich zložení, rovnorodosti alebo, naopak, odlišnosti a, pochopiteľne, aj na ďalších vlastnostiach, ku ktorým v…