Napájacie káble: Čo znamenajú ich farby

Bez elektriny by sme si v súčasnej dobe nevedeli predstaviť život. V domácnostiach sa vyskytuje čoraz viac spotrebičov, čo sa prirodzene premieta do nárastu spotreby elektrickej energie. Týmto trendom sa prispôsobuje aj legislatíva a normotvorba. Elektroinštalácie slúžiace na rozvod a distribúciu elektriny v obytných domoch musia spĺňať stanovené predpisy z…

Elektroinštalácia okolo domu

Elektrický prúd používame takmer stále, teda nielen v dome, ale aj vonku; či už na dvore, na terase, na záhrade alebo pri bazéne či v ďalších priestoroch. Vždy treba mať na mysli staré pravidlo, ktoré hovorí, že elektrina – rovnako ako oheň – je síce dobrým sluhom, ale zlým pánom.…