Pripojenie k elektrickej sieti

Pri stavbe domu sa automaticky počíta s tým, že doň bude zavedená elektrina. Rozvody elektriny aj napojenie na elektrickú prípojku majú svoje špecifiká a je potrebné im venovať určitý čas. Starostlivo si preštudujte podmienky pripojenia od distribútora a pripravte sa, že pri zaobstarávaní si prípojky sa nevyhnete niektorým poplatkom. Vnútorná elektroinštalácia Aby ste…