Spracúvame odpad záhradným kompostovaním

Slovenská domácnosť vyprodukuje ročne veľmi veľa odpadu. Odhaduje sa, že spotreba jedného jej člena každým rokom stúpa. Dnes ide o približne 400 kg  komunálneho odpadu. Nie každý odpad však treba vyhadzovať do smetného koša. Napríklad, kuchynské zvyšky vieme veľmi šikovne spotrebovať. Tak, aby v podobe kompostu poslúžili napríklad v našej…