Chytré riešenia pre brány a bránky, zvončeky aj schránky

Oplotenie domu tvorí vonkajšiu bariéru chrániacu naše súkromie. Nepredstavuje však nepreniknuteľnú prekážku, je to akési rozhranie medzi naším a okolitým svetom. A ako komunikačné prvky tu slúžia bránky, vrátka, vjazdové brány, ale aj zvončeky, videotelefóny a poštové schránky. Ako sa hovorí, iný kraj, iný mrav. My, slovanské národy, sme zvyknuté…

GALERIE: Zaostřeno na branky a ploty

[lock] Plot je důležitým a často podceňovaným architektonickým prvkem, který je takzvaně první na ráně. Kromě toho, že ohraničuje pozemek, esteticky dotváří nebo i ruší celkový dojem.