vermikompostér v domácnosti

Kompostovanie v domácnosti: Udržateľný trend zbavovania sa odpadu

Každá domácnosť pri svojej prevádzke vyprodukuje množstvo bioodpadu. Bolo by márnotratné, vyhadzovať ho do smetiaka. V modernej domácnosti majú preto svoje miesto kompostéry. Kompostovanie predstavuje oveľa vyšší stupeň v ekologickom hospodárstve ako len vloženie rastlinného odpadu do EKO nádob, určených na odvoz. Nie len záhradný odpad, ale aj ten vznikajúci…