Spracúvame odpad záhradným kompostovaním

Slovenská domácnosť vyprodukuje ročne veľmi veľa odpadu. Odhaduje sa, že spotreba jedného jej člena každým rokom stúpa. Dnes ide o približne 400 kg  komunálneho odpadu. Nie každý odpad však treba vyhadzovať do smetného koša. Napríklad, kuchynské zvyšky vieme veľmi šikovne spotrebovať. Tak, aby v podobe kompostu poslúžili napríklad v našej…

vermikompostér v domácnosti

Kompostovanie v domácnosti: Udržateľný trend zbavovania sa odpadu

Každá domácnosť pri svojej prevádzke vyprodukuje množstvo bioodpadu. Bolo by márnotratné, vyhadzovať ho do smetiaka. V modernej domácnosti majú preto svoje miesto kompostéry. Kompostovanie predstavuje oveľa vyšší stupeň v ekologickom hospodárstve ako len vloženie rastlinného odpadu do EKO nádob, určených na odvoz. Nie len záhradný odpad, ale aj ten vznikajúci…

permakultúrna záhrada

Založte si záhradu podľa princípov permakultúry

V dnešnej dobe, azda oveľa viac, ako inokedy si vážime význam prírody okolo nás. Možnosť zhlboka sa nadýchnuť, poriadne sa poprechádzať a precítiť čerstvý vzduch, vyčistiť si hlavu od prebytočného stresu či myšlienok. Vzácna príroda nám slúži nielen na upevnenie našej imunity, ale aj ponúka blahodarné účinky stromov, kvetov, vody.…

Vlastná studňa: Poradíme ako a kde sa dá vyhľadať pitná voda

Vo víne je pravda, ale vo vode je život. Voda je jednou zo základných zložiek života na našej planéte a jej dôležitosť potvrdzuje aj toto latinské príslovie. A najprirodzenejším zdrojom pitnej vody, ktorú si v našich končinách môžeme dovoliť je vlastná studňa. Keďže sa žiadna z domácností na tomto svete…

Skladovanie komunálneho odpadu na pozemku a triedenie

Ekológia je jednou z hlavných tém posledných rokov, pretože čoraz viac ľudí si uvedomuje dopad ľudských činností na životné prostredie. Triedenie odpadu je len malým krokom k tomu, aby sme sa mali na našej planéte lepšie. Ak vám nie je jasné, ako správne triediť odpad, a aké máte možnosti skladovania…

Dešťová voda v praxi

Obvyklým zdrojem vody pro domácnost je veřejný vodovod, popřípadě studna. Chcete-li ušetřit a přispět k ekologickému hospodaření s čím dál vzácnějším přírodním zdrojem, jsou tu i další alternativy, například voda dešťová. Výzkumy potvrzují, že kvalita srážkových vod naprosto dostačuje pro většinu využití na zahradě i v domácnosti. Pro zalévání zahrady…

5 kroků k pořízení vlastní studny

S rostoucím problémem sucha i nárůstem cen vodného a stočného představuje studna pro mnoho vlastníků navíc ideální zdroj nejen užitkové, ale leckdy také pitné vody. Co všechno ale pořízení studny obnáší? 1. krok – Nutná povolení Z hlediska stavebního zákona je studna považována za stavbu, takže je nutné územní rozhodnutí…

RÁDCE: Studna na zahradě

Na četné dotazy našich čtenářů týkající se vybudování vlastního zdroje vody odpovídá Mgr. Hedvika Hartmanová. Poslední teplá léta se nesla ve znamení extrémního sucha a nedostatku vody. Vyhlídky do dalších let se nejeví příliš optimisticky, tudíž se jistě nejeden z vás čtenářů v poslední době alespoň jednou zamyslel nad vlastním zdrojem…