Trhliny na rozhraní rôznych materiálov nosnej zvislej steny

Nosné konštrukcie sú základom všetkých objektov. Akékoľvek neodborné zásahy do nosných konštrukcií môžu narušiť statiku celého objektu. Rozlišujeme vodorovné nosné konštrukcie, ktoré tvoria základy poschodí a stropov, a zvislé nosné konštrukcie, ktoré rozdeľujú priestor na jednotlivé miestnosti a dávajú budove výsledný tvar. Druhy zvislých konštrukcií Zvislé konštrukcie môžu byť nosné…

Trhliny od premŕzania zeminy pod základmi

Zmeny teploty, samozrejme, majú vplyv na podkladovú vrstvu, či už je tvorená jednotným podložím, alebo sa skladá z rôznorodých hornín. Pri výrazných zmenách teplôt dochádza k pnutiu a ďalším pohybom, predovšetkým pri výraznom ochladení môže dôjsť k pôsobeniu veľkých síl na základy konštrukcie, čo môže ovplyvniť stabilitu budovy aj byť príčinou…

Trhliny v zvislých nosných konštrukciách v dôsledku oslabenia

Nosná konštrukcia je považovaná za základnú konštrukciu v staviteľstve. Dodáva budove pevnosť, tuhosť a odolnosť. Je základným prvkom pre akúkoľvek ďalšiu montáž, nesmie byť porušená, pretože deformácie ohrozujú statiku celej budovy. Zle navrhnuté a zmontované nosné prvky môžu zapríčiniť deformácie alebo zrútenie celej stavby. Základné rozdelenie zvislých konštrukcií Najzákladnejšie môžeme…

Trhliny na objekte založenom na viacerých rôznych horninách

Keď sa na budove začnú objavovať trhliny, je to viac než jasný signál toho, že je niečo zle. Príčiny môžu byť, samozrejme, rôzne, niekedy sa dokonca môže spojiť hneď niekoľko dôvodov dohromady. Prvou tendenciou býva hľadať chyby v projekte alebo v nekvalitne odvedenej práci stavbárov, pritom ale môže ísť aj…

Trhliny v nenosných konštrukciách spôsobené deformáciami iných konštrukcií

V oblasti trhlín sa odporúča najprv rozdeliť konštrukcie na nosné a nenosné. Horizontálne nosné konštrukcie sú základmi poschodí a stropov. Priestor vertikálne rozdeľujú a prenášajú všetok tlak do zvislých nosných konštrukcií. Pozostávajú z nosnej konštrukcie, podlahy a podhľadu. V moderných priemyselných budovách môžu chýbať podlahy či podhľady, ich funkciu potom preberá…

Trhliny od koncentrácie napätia v mieste uloženia trámu

Trámy sú drevený stavebný materiál, ktorý sa získava zo stredu kmeňa stromu. Na priereze majú obdĺžnikový alebo štvorcový tvar. Drevo je tradičným stavebným materiálom, ktorý sa znovu vracia na scénu vďaka drevostavbám a moderným zrubom. Pri zachovaní správnych technologických postupov ide o veľmi trvanlivý materiál. Najčastejšie môžeme trámy využívať na…

Nadmerné priehyby trámových stĺpov a ich vplyv na okolité konštrukcie

Drevené trámové stropy majú na našom území veľkú tradíciu. Nájsť ich môžeme na dobových stavbách od jedenásteho storočia. V období prudkého rozvoja priemyslu drevo ustúpilo do úzadia a nahradil ho železobetón a iné konštrukcie. V súčasnosti sa znovu vracia na scénu v novostavbách a moderných zruboch. Neodmysliteľne patrí k starším domom…

Trhliny z nedostatočného ukotvenia muriva

Drevo je veľmi starý a stále veľmi používaný materiál. Stavajú sa z neho rôzne prístavby, chaty, krovy, stropné konštrukcie a dokonca aj celé domy. Vyniká skvelými vlastnosťami a ľahko sa s ním pracuje. So stredov stromov sa v píle vyrezávajú trámy, ktoré môžeme použiť na vybudovanie krovov, s ktorými sa budeme bližšie…

Odhnité záhlavia trámov drevených stropov

Drevo je jedným z najstarších stavebných materiálov na svete. Stretávame sa s ním v mnohých kultúrach a dnes znovu zažíva renesanciu vďaka moderným drevostavbám a zrubom. Drevené stropy sú súčasťou mnohých domov a vďaka pravidelnej, kvalitnej starostlivosti vám drevo vydrží slúžiť dlhé roky. Stropná konštrukcia a požiadavky na ňu Vodorovná nosná stropná…

Trhliny spôsobené zmenou vlhkosti niektorých hornín

Podložie má vždy výrazný vplyv na stabilitu a ďalšie vlastnosti konštrukcií, to celkom logicky vyplýva z faktu, že ak sú veci v bezprostrednom kontakte, je samozrejmé, že sa navzájom ovplyvňujú. Pri podkladových horninách záleží na ich zložení, rovnorodosti alebo, naopak, odlišnosti a, pochopiteľne, aj na ďalších vlastnostiach, ku ktorým v…

Trhliny v železobetónových stropných doskách

Železobetón sa radí medzi kompozitné materiály, kompozit je materiál zložený aspoň z dvoch alebo viacerých zložiek s rôznymi vlastnosťami dávajúci výslednej hmote vlastnosti nové, ktoré nemá ani jedna zo zložiek. Ako napovedá názov, je zložený z betónu a železa. V železobetóne vynikne vysoká odolnosť betónu voči tlaku. Betón disponuje veľmi…

Rozostúpená klenba

Klenbová stropná konštrukcia je stáročiami overený a spoľahlivý spôsob zastrešenia. Ak nie je narušená prírodnými katastrofami a pri jej stavbe dodržíme statické zásady, je prakticky nezničiteľná. Pri zastrešovaní moderných domov ho sotva stretávame, ale vracia sa do hry pri stavbe moderných priemyselných budov, renovácii starých budov a neoddeliteľne patrí do…

Trhliny spôsobené nedostatočným vodorovným stužením

Krov je nosná konštrukcia celej strechy, zvyčajne pozostávajúci z drevených trámových dosiek, ktoré sa získavajú zo stredu kmeňa stromu na píle. Drevo je tradičný stavebný materiál, ktorý vďaka dreveným budovám a moderným zrubom zažíva svoju renesanciu. Môžeme ho nájsť ako súčasť mnohých rôznych konštrukcií na dome a výstavbu rodinného domu…

Nadmerné deformácie krovu

Krov je neodmysliteľnou súčasťou strešnej krytiny väčšiny budov. Najbežnejším materiálom na stavbu krovov je drevo, kov a ich rôzne kombinácie. Krovy prešli v priebehu histórie mnohými rôznymi zmenami a existuje ich množstvo druhov, ich rozdelenie je zložité a v rôznych odborných parametroch sa líši. Výhody a nevýhody krovov Veľkou výhodou krovov spočíva v…

Poruchy kontaktného zatepľovacieho systému vplyvom nedostatočného prichytenia 

V Slovenskej republike je zatepľovanie budov jedným z najobľúbenejších spôsobov, ako znížiť náklady na vykurovanie objektov. Budovy sa zatepľovali odnepamäti, využívané boli rôzne prírodné primitívne materiály. Boom zažilo zatepľovanie v šesťdesiatych rokoch s rozvojom rôznych druhov penových plastov. Druhy zateplenia, ich plusy a mínusy  Zateplenie si nájde svojich priaznivcov aj…